تالیف : سارا عرفانی / انتشارات : نیستان / تعداد صفحه :373

این کتاب با موضوع زیارت و امام رضا (ع) نوشته شده است و ماجرایش درباره زیارت تعدادی دانشجو است که درقالب اردوی دانشجویی به زیارت امام رضا (ع) می روند.

این اثر با یک داستان سریع و سرضرب آغاز می شود.با روایتی از یک دانشجو که مخاطب می تواند به سادگی با آن هم ذات پنداری کند؛دانشجویی که اهل ادا در آوردن نیست . اما رمان پس از این پیش درآمد وارد رابطه ظریف چند دختر دانشجو می شود که برای زیارت به مشهد مقدس وارد شده اند .

شاید اوج رفتار مولف در نگارش این رمان و رو در رو قراردادن سبک های مختلف زیستی در رمان را بتوان در این بخش رمان جستجو کرد .

وی با زیرکی و در عین حال رعایت جنبه های مختلف عفاف ،مخاطب را به درون تو در توی ذهن دختران جوان دانشجویی می برد که در این سفر همراهند.

پنج شنبه فیروزه ای از حیث بیان رویدادهای داستانی اثری به شدت امروزی است .به عبارت ساده تر این رمان در زمره آثار آپارتمانی و لوکس و شبه روشنفکرانه است و نه آثاری که به تمامی در مسجد و مکانهای مذهبی می گذرد.

ساختار روایت دینی این رمان شکل گرفته در ساختار های عادی و روزمره و قابل دسترسی زندگی امروزین همه ماست و همین مسئله است که این داستان را برای خواندن و پیگرفتن قابل تامل می کند.

منبع : کتابخانه عمومی امام علی (ع) هفت جوی شهرستان قدس |معرفی کتاب پنج شنبه فیروزه ای
برچسب ها : رمان ,زیارت ,دانشجو ,شنبه فیروزه